Demaled

waterzuivering

INDIVIDUELE WATERZUIVERINGS
INSTALLATIES


Het leveren, plaatsen en opstarten van individuele kunstof waterzuiveringsinstallaties. Het opsplitsen en plaatsen van de nodige afvoerleidingen. Evenals het zoveel mogelijk herstellen van de werf naar de oorspronkelijke staat behoort tot de mogelijkheden. Ook een onderhoudscontract behoort tot de mogelijkheden.

OPSPLITSEN VAN OPPERVLAKTEWATER EN AFVALWATER


Door het steeds groter wordend gesplitst rioleringsstelsel moeten steeds meer woningen en bedrijven met een gesplitst afvoersysteem uitgerust worden. Dit kunnen wij voor u verzorgen evenals het herstellen van de nodige verhardingen verwijderd voor het plaatsen van de leidingen.

AFSCHEIDERS


Slibvangers, vetafscheiders en koolwaterstofafscheiders. Met toepassing voor garages, landbouwbedrijven, particuliere woningen, restaurants, keukens, feestzalen, ...

Contact